WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

szmbiarka

Specjalizujemy się również w wywozie nieczystości płynnych. Od 1993 roku obsługujemy w tym zakresie zamówienia publiczne, a także osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa. Zajmujemy się odbiorem nieczystości płynnych z:

  • różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych przydomowych
  • przydomowych oczyszczalni
  • separatorów osadowych – po wcześniejszym ustaleniu zakresu współpracy.

Dodatkowo zajmujemy się przepompowywaniem odpadów płynnych – również po wcześniejszym ustaleniu zakresu współpracy.

Nowoczesny i niezawodny sprzęt asenizacyjny

Dysponujemy nowoczesnym, niezawodnym i bezpiecznym sprzętem asenizacyjnym do odbioru nieczystości płynnych. Mamy na wyposażeniu m.in. specjalistyczne pojazdy marki SCANIA, które spełniają restrykcyjne branżowe normy.

 

 

Wywóz nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków

Wywóz nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz nieczystości ciekłych odbywa się po wcześniejszym zweryfikowaniu pojemności zbiorników.

Zawsze zapewniamy wysoką dyspozycyjność, a więc możemy dostosować termin wywozu nieczystości płynnych wedle potrzeb klienta. Realizacja zamówienia następuje zazwyczaj w czasie nie krótszym niż 48 godzin od podjęcia zlecenia. Zamawiający mogą zasugerować nam godziny wywozu nieczystości, ale podkreślamy, iż nasza wizyta pod wskazanym adresem uzależniona jest od wielu czynników, w tym od wcześniej już ustalonych harmonogramów prac. Zachęcamy do ustalania wszelkich terminów z kilkudniowym wyprzedzeniem.