PSZOK – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

PSZOK Lesznowola

niebieskie kontenery

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowany jest w Kolonii Warszawskiej przy Al. Krakowskiej 108A. PSZOK czynny jest dwa razy w tygodniu: w środy – w godz. 8.00-12.00 oraz 14.00-18.00; a także w soboty – w godz. 8.00-14.00 z wyjątkiem dni świątecznych.

Ze względów technicznych ostateczną godziną wjazdu na teren PSZOK jest 17:30 w środy oraz 13:30 w soboty.

Zasady funkcjonowania PSZOK:

 • Przeznaczony jest wyłącznie dla Mieszkańców Gminy Lesznowola;
 • Obsługa PSZOK prowadzi ewidencję dostarczanych odpadów z uwzględnieniem: danych dostarczającego odpady, (imię, nazwisko) oraz miejsce wytworzenia odpadów (adres nieruchomości), ilości (wyrażoną w kg) rodzaj oraz kod odpadów;
 • Do punktu odpady dostarczyć należy własnym środkiem transportu wyłącznie pojazdami osobowymi lub małymi pojazdami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;
 • Wyładunku odpadów z pojazdu dokonuje dostarczający odpady;
 • Odpady niebezpieczne muszą być zapakowane w oryginalne opakowania, umożliwiające ich identyfikację;
 • Zgodę na wjazd na teren naszego  przedsiębiorstwa wydaje pracownik firmy. Ostatni pojazd może wjechać 30 min. przed zamknięciem punktu;
 • Do PSZOK mogą być dostarczane: odpady posegregowane na frakcje, oddzielnie metale, tworzywa sztuczne, papier, szkło opakowaniowe, odpady wielkogabarytowe, budowlane do 300 kg, niebezpieczne (m.in. opakowania po farbach, rozpuszczalnikach), żarówki, baterie, zielone, sprzęt AGD, RTV i komputerowy;
 • Do punktu nie można dostarczać odpadów zmieszanych, eternitu, papy (pokryć bitumicznych) i pirotechnicznych;
 • Odpady opakowaniowe ze styropianu będą przyjmowane w ilościach wskazujących, iż pochodzą one z wyposażenia gospodarstwa domowego w nowy sprzęt AGD, RTV i inne;
 • Odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie) powinny być odpowiednio rozdrobnione;
 • Gruz, odpady budowlane, rozbiórkowe i poremontowe będą przyjmowane w ilościach wskazujących na pochodzenie z drobnych prac remontowo-budowlanych, wykonywanych we własnym zakresie. W przypadku odpadów budowlanych ustala się limit do 300 kg rocznie dla każdej nieruchomości zamieszkałej objętej deklaracją, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym; lub do 300 kg rocznie z jednego lokalu znajdującego się na nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym”;
 • Opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie od pojazdów osobowych, rowerów, motorowerów lub motocykli;
 • Szczegóły zapisane zostały w Regulaminie funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Lesznowola.

Regulamin

 

PSZOK Raszyn

 

Regulamin